Wiosenna akcja deratyzacyjna - SILESIA

Wiosenna akcja deratyzacyjna

Wiosenna akcja deratyzacyjna

Wiosenna deratyzacja jest zabiegiem obowiązkowym, którego termin określają władze lokalne. Celem odszczurzania jest zapobieganie rozmnażaniu się gryzoni, czyli zmniejszenie liczebności ich populacji. Zaniechanie deratyzacji mogłoby wiązać się z ogromnym zagrożeniem sanitarno – epidemiologicznym. Obowiązkowe odszczurzanie przeprowadzane jest dwa razy w roku – jesienią i wiosną.

Kalendarz oraz sposób realizacji akcji deratyzacyjnej określany jest w uchwałach lokalnych samorządów czy w zarządzeniach wydawanych przez właściwych wójtów, burmistrzów lub prezydentów. Warto pamiętać, ze wiosenna deratyzacja nie dotyczy tylko przedsiębiorców czy administratorów budynków wielorodzinnych. Obowiązek obejmuje każdego, kto jest właścicielem nieruchomości położonej na obszarze danego miasta lub gminy.

Wiosenna akcja deratyzacyjna na Śląsku

Wypełniając postanowienia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Katowice, prezydent wydał 24 marca 2021 roku zarządzenie, określające terminy przeprowadzenia akcji odszczurzania. W okresie wiosennym środki trujące powinny być wyłożone od 19 kwietnia do 10 maja. Inaczej tę kwestię traktują władze na przykład Tych, gdzie obowiązujący Regulamin utrzymania czystości i porządku wprost wskazuje kalendarz deratyzacyjny. W tym mieście trutki powinny być wyłożone od 15 marca do 30 kwietnia.

Wiosenna akcja deratyzacyjna w Sosnowcu z kolei regulowana jest, podobnie jak w Tychach, przez regulamin, przyjęty 6 listopada 2020 roku uchwałą Rady Miejskiej. W dokumencie tym także sprecyzowano terminy odszczurzania, obejmujące okres od 1 kwietnia do 30 kwietnia. Należy pamiętać, że wypełnianie obowiązku okresowej deratyzacji przez mieszkańców podlega kontroli, a za jego niezrealizowanie mogą grozić sankcje finansowe, dlatego też dobrze jest przygotować się do wiosennej akcji już wcześniej.

Jak przeprowadzić wiosenną deratyzację?

Deratyzacja wymaga miejscowego wyłożenia rodentycydów, czyli popularnych trutek, zwalczających gryzonie. Stosuje się również różnego rodzaju pułapki, lokalizowane w miejscach, w których występowanie szczurów czy myszy jest wysoce prawdopodobne. Aby wiosenna deratyzacja była skuteczna, trzeba dobrać odpowiednie preparaty. Warto więc skorzystać z profesjonalnych usług deratyzacyjnych, świadczonych przez Silesia-Pest.

Firma działa zarówno na terenie Katowic, Tych, jak i Sosnowca oraz innych miejscowości położonych na Śląsku. Istotnym atutem współpracy z doświadczonym przedsiębiorcą w branży DDD jest nie tylko skuteczność zastosowanych preparatów, ale także bezpieczeństwo. Silesia-Pest, oprócz rozlokowania trutek, realizuje obowiązek informacyjny wobec użytkowników obiektu, znakując miejsca, w których zostały rozłożone rodentycydy. Co więcej – klienci mogą także otrzymać dokument, potwierdzający wykonanie obowiązku odszczurzania w konkretnym obiekcie.

Eliminacja szczurów i myszy z otoczenia człowieka musi być procesem zaplanowanym i zintegrowanym, dlatego też obowiązkowo muszą ją przeprowadzić wszyscy mieszkańcy danego miasta. Władze lokalne określają terminy, w jakich trutki mają być wyłożone, upoważniając jednocześnie właściwe organy do kontroli realizacji tego zobowiązania. Aby spełnić wszystkie wymagania, nakładane przez lokalne prawo, warto skorzystać z profesjonalnej usługi, którą świadczy Silesia-Pest, współpracując zarówno z klientami indywidualnymi, jak i przedsiębiorcami.