• KONTAKT

    793 023 058

  • MAIL

    silesiapest@gmail.com

MONITORING HACCP

Każdy przedsiębiorca, który zajmuje się produkcją, dystrybucją, sprzedażą, magazynowaniem, czy też transportem środków spożywczych musi mieć wdrożone procedury HACCP. System ten ma zapewnić bezpieczeństwo żywności i składa się m.in. z określonych Kontrolnych Punktów Krytycznych, które wymagają zastosowania specjalnych środków ostrożności.

Profesjonalnie opracowana dokumentacja HACCP obejmuje także elementy związane z zabezpieczeniem pomieszczeń, czy samych środków spożywczych przed szkodnikami. Monitoring HACCP jest sukcesywnym przeglądem pomieszczeń pod kątem ich narażenia na insekty, gryzonie, czy drobnoustroje. Okresowa lustracja i wdrażanie odpowiednich rozwiązań powodują, że zachowujemy pełne bezpieczeństwo żywności.

CO TO JEST HACCP?

System HACCP, inaczej zwany analizą zagrożeń i krytycznych punktów kontroli, to dokumentacja opisująca procesy produkcyjne w danej firmie. Na tej podstawie identyfikowane są ryzyka, które mogą zagrozić bezpieczeństwu żywności. Konsekwencją jest opracowanie reakcji na ryzyko, która ma zapobiegać jego powstawaniu.

HACCP jest uregulowany w wielu przepisach krajowych i unijnych, a dodatkowo obowiązuje Norma ISO 22000:2018. Precyzuje ona wymagania w stosunku do wszystkich firm zajmujących się produkcją, dystrybucją, transportem żywności oraz pasz dla zwierząt. Jednym z elementów dokumentacji HACCP jest ustalenie systemu monitorowania wyznaczonych Kontrolnych Punktów Krytycznych.

WDRAŻANIE HACCP Z SILESIA PEST

Oferujemy wdrożenie procedur HACCP, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi. Wszystkie czynności polegające na identyfikacji zagrożeń, ich opisie, czy ustaleniu reakcji na występujące ryzyko, wykonywane są z zachowaniem specjalistycznej wiedzy i doświadczenia naszej firmy. Pomagamy przedsiębiorcom wdrożyć i monitorować system HACCP, zapewniając bezpieczeństwo obrotu produktami spożywczymi. Opracowujemy Kompleksowy Program Zwalczania Szkodników, który jest obowiązkowym elementem każdej dokumentacji.

Oferujemy także monitoring HACCP, który polega na okresowych lustracjach procedur oraz obiektów tak, aby wdrażać rozwiązania jak najbardziej skuteczne. Wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie, znajomość nowoczesnych metod walki ze szkodnikami, współpracę z wiodącymi producentami środków chemicznych, możemy zagwarantować skuteczne zarządzanie systemem HACCP w każdym przedsiębiorstwie.