Skuteczna fumigacja zboża i silosów zbożowych - SILESIA

Skuteczna fumigacja zboża i silosów zbożowych

Skuteczna fumigacja zboża i silosów zbożowych

Fumigacja zboża jest jedną z metod ochrony złóż magazynowych przed szkodnikami, czyli sposobem na ich skuteczne i w pełni bezpieczne wytępienie poprzez gazowanie. Efektywna fumigacja zboża i silosów zbożowych pozwala na ograniczenie strat oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom ataków najpopularniejszych szkodników zboża, w tym wołka zbożowego, trojszyka albo omacnicy, ale również szczurów i myszy.

W województwie śląskim, szczególnie w rejonie miasta Katowic i Tychów, polecamy w tym zakresie profesjonalne usługi naszej firmy. Od lat wykonujemy dla naszych Klientów bezpieczną i efektywną fumigację silosów zbożowych, zabezpieczając plony oraz przeciwdziałając szkodom, bez negatywnego wpływu na środowisko oraz zdrowie ludzi.

Czym jest fumigacja zboża?

Fumigacja zboża, czyli inaczej gazowanie, to metoda zwalczania szkodników zboża. Zalicza się do nich głównie owady, czyli gatunek chrząszcza, nazywanego wołkiem zbożowym, żerującego i mnożącego się w produktach zbożowych oraz w samych magazynowanych ziarnach, a także inne gatunki, takie jak omacnica czy trojszyk. Fumigacja zboża może dotyczyć także usunięcia gryzoni, np. myszy albo szczurów.

Proces fumigacji silosów zbożowych przeprowadza się z wykorzystaniem odpowiednio dobranych środków chemicznych – w pełni bezpiecznych dla zboża oraz ludzi. Chemia wprowadzana jest do obiektu w postaci specjalnych tabletek, z których uwalniany jest gaz likwidujący zagrożenie dla składowanych zapasów zboża. Głównym składnikiem preparatów stosowanych podczas przeprowadzania fumigacji zboża w Katowicach są związki pochodzące od fosforu. Działają porażająco na układ oddechowy gryzoni oraz owadów. Co więcej, są skuteczne w eliminacji każdej postaci owada: zarówno larw i jaj, jak i dorosłych osobników. Fumigacja zboża nie wpływa też w żaden sposób na jakość ziaren, kolor czy smak produktów, jakie powstają ze zboża podczas kolejnych etapów produkcji.

Kiedy konieczne jest przeprowadzenie fumigacji silosów zbożowych?

Przeprowadzenie fumigacji zboża w Tychach albo Katowicach należy dokonać niezwłocznie po odkryciu obecności szkodników w silosach magazynujących zboże. Przyczynkiem do zamówienia usługi fumigacji zboża mogą być odkryte ślady obecności owadów albo gryzoni w magazynach lub też stan ziaren składowanych z nich.

W takich przypadkach bardzo ważne jest jak najszybsze podjęcie reakcji. Zwlekanie z przeprowadzeniem gazowania będzie skutkować szkodami finansowymi, ponieważ zlekceważone szkodniki będą w szybkim tempie się mnożyć, zwielokrotniając straty. Zbiory, w których będą przez dłuższy czas bytować szkodniki, nie będą nadawać się do dalszej obróbki ze względu na ich stan.

W jaki sposób przebiega proces fumigacji silosów zbożowych?

Fumigację zboża zawsze rozpoczynają dokładne oględziny magazynów oraz zabezpieczenie i uszczelnienie wszelkich ewentualnych dróg ucieczki dla gryzoni albo owadów. Drugim krokiem jest rozmieszczenie w obiekcie specjalnych tabletek, w ilości dopasowanej do wielkości pomieszczenia oraz ilości szkodników. Z tabletek uwalnia się gaz, który poraża drogi oddechowe szkodników, uśmiercając je. Ostatnim etapem fumigacji silosów zbożowych jest dokładne wywietrzenie całego obiektu. Po tym zabiegu obiekt może zostać przywrócony do normalnego funkcjonowania.

Warto pamiętać, aby na terenie Śląska zlecać fumigację w Katowicach albo fumigację w Tychach jedynie najlepszym firmom, cieszącym się zaufaniem swoich Klientów oraz renomą.Jeśli Twoim problemem są szkodniki bytujące w magazynach ze zbożem, zajmiemy się tym rzetelnie, profesjonalnie i w maksymalnie krótkim czasie.