Obowiązek deratyzacji definiuje ustawa - SILESIA

Obowiązek deratyzacji definiuje ustawa

Obowiązek deratyzacji definiuje ustawa

  • 9 października 2020
  • By:
  • 0 Comment
  • Blog

Mimo że deratyzacja szczurów, myszy czy innych gryzoni jest bardzo często wykonywanym zabiegiem, nie każdy zdaje sobie sprawę, że jej okresowe przeprowadzanie jest obowiązkowe. Regulują to uchwały lokalnych władz, które jasno precyzują, kiedy ma być zrealizowane odszczurzanie, a także kto jest do niego zobowiązany. Wbrew powszechnemu przekonaniu nie są to jedynie właściciele firm czy zarządcy osiedli. Deratyzację muszą przeprowadzić wszyscy.

Warto odnieść się do kwestii prawnych. Obowiązek deratyzacji to nie ustawa, ale prawo stanowione lokalnie. W przepisach, a konkretnie w art. 22 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dn. 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi określono jedynie wymóg zwalczania gryzoni, insektów i szkodników przez właścicieli nieruchomości. Natomiast szczegółowy harmonogram deratyzacji oraz obowiązek jej przeprowadzenia określają przepisy stanowione w gminach i miastach.

Deratyzacja na czym polega

Mówiąc o odszczurzaniu, trzeba wskazać, co to jest deratyzacja i na czym polega. Jest to zabieg mający na celu likwidację zagrożenia sanitarnego, jakie stanowią gryzonie, obecne w otoczeniu człowieka. Mowa przede wszystkim o szczurach i myszach osiedlających się w pobliżu skupisk ludzkich. Gryzonie przenoszą wiele groźnych chorób, dlatego też należy z nimi walczyć nie tylko w sytuacji, w której zostaną zauważone, ale także prewencyjnie.

Deratyzacja myszy i szczurów prowadzona jest kilkoma sposobami, łączonymi zwykle ze sobą, co zwiększa ich skuteczność. Najczęściej korzysta się z metod fizycznych i chemicznych. W miejscach bytowania gryzoni rozkładane są więc specjalne pułapki, a w niektórych obiektach także karmniki z rodentycydami. W momencie ogłoszenia akcji deratyzacyjnej przez władze lokalne, zarządcy i właściciele nieruchomości mają obowiązek rozłożenia pułapek i utrzymywania ich we właściwym stanie do czasu zakończenia odszczurzania.

Deratyzacja dla firm

Należy pamiętać, że odszczurzanie dotyczy również właścicieli obiektów przemysłowych, biurowych, czy handlowych. Aby sprawnie przeprowadzić zabieg, warto skorzystać z profesjonalnej usługi, jaką jest deratyzacja dla firm. Specjaliści oceniają stan budynku, wskazując miejsca, które należy zabezpieczyć w pierwszej kolejności. Następnie rozkładane są pułapki i trutki oraz umieszczane ostrzeżenia. To bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa zarówno ludzi, jak i zwierząt domowych.

Na tym nie kończy się rola firmy deratyzacyjnej. Jej obowiązkiem jest także bieżące monitorowanie pułapek i karmników, zbieranie oraz utylizacja padłych gryzoni i stałe uzupełnianie trutki. Stosowane preparaty charakteryzuje opóźnione działanie, dlatego też martwe szczury czy myszy można zauważyć dopiero po kilku dniach od aplikacji preparatu. Co istotne, współpracując z profesjonalną firmą, taką jak Silesia Pest, zyskujemy dokumentację, potwierdzającą przeprowadzenie deratyzacji. Ma to ogromne znacznie w przypadku kontroli realizacji wykonania przepisów, do której uprawnione są władze lokalne.

Jak widać – obowiązek deratyzacji ciąży na każdym właścicielu oraz zarządcy nieruchomości. Aby sprawnie i w zgodzie z obowiązującym prawem zrealizować ten zabieg, zachęcamy do kontaktu i skorzystania z oferty Silesia Pest. Świadczymy usługi zarówno na rzecz klientów indywidualnych, jak i biznesowych, zapewniając skuteczne przeciwdziałanie obecności gryzoni w otoczeniu człowieka. Realizujemy deratyzację incydentalną oraz okresową, której obowiązek wynika z kalendarza określonego przez władze lokalne.