Kogo obejmuje obowiązek deratyzacji? - SILESIA

Kogo obejmuje obowiązek deratyzacji?

Kogo obejmuje obowiązek deratyzacji?

Deratyzacja jest zabiegiem mającym na celu usunięcie z danego miejsca, najczęściej obiektu, gryzoni – szczurów i myszy, odpowiedzialnych za roznoszenie wielu chorób zakaźnych oraz bakterii. Regularne wykonywanie obowiązkowej deratyzacji wynika z przepisów prawa. Kogo zatem obejmuje obowiązek deratyzacji?

Dla obowiązkowej deratyzacji podstawą prawną jest Ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. Znajdujące się w niej i dotyczące deratyzacji przepisy wskazują, że zobowiązani do jej regularnego przeprowadzania są właściciele, zarządcy oraz posiadacze nieruchomości. Drugim dokumentem traktującym o deratyzacji jest Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Niezastosowanie się do przepisowych regulacji grozi obciążeniem karą pieniężną.

Obowiązek deratyzacji – ustawa dla właścicieli nieruchomości

Obowiązek deratyzacji dla posiadaczy, właścicieli oraz zarządców nieruchomości – np. agencji albo spółdzielni mieszkaniowych, wprowadziły dwa główne dokumenty. Pierwszym z nich jest Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustanowiona dnia 13 września 1996 roku oraz znacznie świeższa Ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi z dna 5 grudnia 2008 roku. Bardziej szczegółowych informacji na temat obowiązkowej deratyzacji dobrze jest szukać w lokalnych instytucjach administracyjnych. Terminy bądź okresy, kiedy należy wywiązać się ze swojego prawnego obowiązku jako właściciela, często wskazują rozporządzenia wydawane przez lokalne władze. Należy przy tym pamiętać, że obowiązek deratyzacji tyczy się również lokali użytkowych.

Jak często należy przeprowadzać obowiązkową deratyzację?

Związane z częstotliwością deratyzacji przepisy można znaleźć w aktualnych uchwałach Rady Miasta i w rozporządzeniach wydawanych bezpośrednio przez wójta albo burmistrza. Przeważnie zalecają one wykonywanie deratyzacji dwa razy w ciągu roku – wiosną oraz jesienią – wskazując konkretne terminy.

W przypadku, gdy pojawi się problem ze szkodnikami, należy jak najszybciej podjąć odpowiednie kroki i przeprowadzić deratyzację interwencyjną. Ma ona zapobiegać rozprzestrzenianiu się plagi gryzoni i roznoszonych przez nie chorób.

Jakie są zasady przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji?

Właściciele lokali mieszkalnych albo użytkowych mają dwie możliwości, aby wywiązać się z obowiązku deratyzacji w swoich lokalach. Pierwsza opcja to samodzielnie przeprowadzane odszczurzanie. Wykorzystuje się do tego środki na gryzonie, które są ogólnodostępne. Najważniejsze, aby każdy z nich zawsze stosować zgodnie z instrukcją obsługi, a miejsce wyłożenia trutki oznaczyć i poinformować o tym domowników, lokatorów bądź użytkowników, najlepiej za pomocą znaku lub naklejki z datą. Środki powinny być wykładane w narożnikach, wzdłuż ścian albo w miejscach żerowania gryzoni.

Druga opcja to wybranie do przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji takiej firmy, jak nasza, która świadczy w tym zakresie profesjonalne usługi.

Samodzielna czy profesjonalna obowiązkowa deratyzacja – która opcja jest lepsza?

Zazwyczaj na samodzielną, obowiązkową deratyzację decydują się właściciele domów jednorodzinnych. Zakres prac w takim obiekcie jest niewielki, a bieżąca obserwacja jest jak najbardziej możliwa i wykonalna.

Na pomoc w obowiązku deratyzacji warto zdecydować się w przypadku znacznie większych powierzchniowo obiektów. Jeśli jesteś właścicielem restauracji, hotelu, przedszkola czy zarządcą bloku, to skorzystanie z profesjonalnych usług będzie dla Ciebie tańsze, szybsze, prostsze i oszczędniejsze, jeśli chodzi o całościowe koszty przedsięwzięcia.